บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

STC

บริการงานระบบวิศวกรรมและงานระบบอาคาร ทั่วประเทศไทย

บริการของเรา
บริการของเรา
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ระบบภายในอาคาร

ทางบริษัทฯ รับออกแบบระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

บริการของเรา
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ระบบราง (ฺBTS)

ให้บริการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้าง สถานีรถรถไฟฟ้า ระบบวิ

บริการของเรา
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ระบบขนส่งมวลชน

บริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึ

บริการของเรา
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 และฆ่าเชื้อโรคโควิดด้วยน้ำ

SMART MAINTENANCE MOBILE APPLICATION

สมัครรับข่าวสารจากเรา