ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงพิเศษ ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันปานกลางสูง) ระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันต่ำ) ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบสื่อสาร. ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบเสียงประกาศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทัศน์รวม ระบบบริหารจัดการอาคาร
STC

Leave a Reply

Your email address will not be published.