ระบบภายในอาคาร

ทางบริษัทฯ รับออกแบบระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ระบบป้องกันน้ำท่วม ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงพิเศษ ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันปานกลาง/สูง) ระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันต่ำ) ระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมแสงสว่าง​ ออกแบบระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบเสียงประกาศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทัศน์รวม ระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS)
STC

Leave a Reply

Your email address will not be published.