บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

972 ถนน.ริมคลองสามเสน แขวง.บางกะปิ เขต.ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่องานระบบวิศวกรรม

02-1151576 (สำนักงานใหญ่)
085-9604000 (สายด่วน)
082-5654549 (สายด่วน)
062-646-6244 (สมัครงาน)

สอบถามข้อมูล

amd@stcorp.co.th
Recuit@stcorp.co.th (สมัครงาน)