ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 และฆ่าเชื้อโรคโควิดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้อย่างกว้าง ( Broad Spectrum Activity ) และเชื้อในกลุ่มโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ ภายในเวลา1-15 ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นิยมใช้ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียน โรงแรม ท่าอากาศยาน สายการบิน โรงงานผลิตอาหาร ที่พักอาศัย ห้างสรรสินค้า โรงภาพยนตร์ รถทัวร์ ท้องประชุม ฟิตเนส ฯลฯ สามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเบื้องต้น (Bio-cleaning) ที่ความเข้มข้น 0.5% และใช้ทำลายเชื้อระดับสูง (High level disinfection) ที่ความเข้มข้น 2.5% ในเวลา 15 นาที ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลในระดับ High Level Medical โดยตัวน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประกอบด้วยสารกลุ่ม Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 2.156% (w/w) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001, EN1040, EN13624, EN14348, EN14563, EN14476 และ CE 0120
STC

บริการฉีดพ่นทำลายเชื้อภายในรถ ด้วย UMONIUM

UMONIUM พิเศษกว่าน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นอย่างไร?
1. ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
2. ออกฤทธิ์ทำลายเชื้ออย่างครอบคลุม
3. ผสานประสิทธิภาพการทำความสะอาด
4. มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง
5. สารออกฤทธิ์มีความคงตัว
6. ไม่รวมตัวกับสารอินทรีย์จึงไม่จับสิ่งปนเปื้อนตกตะกอน
7. ไม่มีความเป็นพิษ และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
8. มีความปลอดภัยต่อการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
9. มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อที่ยาวนาน
10. ใช้งานได้หลากหลาย

UMONIUM นวัตกรรมใหม่ในการทำลายเชื้อ
1. การทำความสะอาด
2. การทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
3. การทำลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

ใบรับรอง
มาตรฐานยุโรป: EN 1040:2006, EN 1275:2005,
EN 13727;2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005,
EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006,
EN 14563:2009
Play Video
Play Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.