บริหารโครงการและคุมงานก่อสร้าง

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง การเตรียมสัญญาว่าจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานบริหารโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง​
STC

Leave a Reply

Your email address will not be published.