จัดหาแรงงานให้หน่วยงานภาครัฐ

งานจัดหาแรงงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานทำความสะอาด ทุกตำแหน่งทั่วประเทศ
STC

Leave a Reply

Your email address will not be published.